Info

 1. Jak se orientovat
 2. Jak nakupovat
 3. Individuální objednávky
 4. Dodací lhůty
 5. Odeslání zásilky
 6. Znovuzaslání zásilky
 7. Předobjednávky
 8. Slevový systém
 9. Splátkový prodej

1. Jak se orientovat

Níže je uveden stručný popis k jednotlivým sekcím a položkám webu FATE GATE (dále jen „Brána“):

ARCHIV – ucelený přehled figurkového světa včetně zboží, které již není v prodeji
FILTR – vyhledávání dle nastavených kritérií
KONTAKT – kontaktní údaje Brány
NÁKUPNÍ BOX – sledování stavu nákupu a odeslání objednávky
NAVIGACE – sledování cesty při putování Bránou
NOVINKY – veškeré nově přidané položky, členěné v týdenních intervalech
OBCHOD – prostředí pro uskutečňování objednávek
OBCHODNÍ PODMÍNKY – řešení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím
PŘEDOBJEDNÁVKY – časový plán připravovaných novinek
SCAN – vyhledávání dle zadaných pojmů
SÍŇ SLÁVY – fotogalerie soukromých sbírek, které často vznikaly za pomoci Brány
DOPRODEJ – poslední kusy, které jsou v Bráně skladem
VÝROBCI – rozdělení sortimentu podle výrobců
ŽÁNRY – rozdělení sortimentu podle žánru

2. Jak nakupovat

K nákupu v Bráně slouží hned tři sekce, a to OBCHOD, TRUHLA a VÝPRODEJ. Stačí vybrat zboží, které kupujícímu vyhovuje, stisknutím tlačítka TO CHCI. Zboží se tím automaticky uloží do NÁKUPNÍHO BOXU. Jakmile je výběr jedné či více položek ukončen, stačí kliknout na šipku u okénka NÁKUPNÍHO BOXU a následně postupovat dle instrukcí objednávkového formuláře. Samotný objednávkový formulář je nastaven tak, aby bylo možné pro kontrolu dodatečně nahlížet do jednotlivých položek objednávky a měnit u nich počet kusů. Konečným potvrzením je objednávka odeslána prodávajícímu a kupující obdrží automaticky generovaný potvrzující e-mail. Tímto okamžikem počíná běžet lhůta 24 hodin, vyčleněná pro případné storno objednávky. Podrobněji viz Bod 3 obchodních podmínek. Pokud není objednávka v uvedené lhůtě stornována, stává se závaznou. Prodávající následně kupujícímu zašle elektronickou zprávu o potvrzení objednávky a do přílohy připojí zálohovou fakturu (nejedná se o daňový doklad), pokud objednávka zálohu vyžaduje. Zásady pro zálohy jsou podrobněji řešeny v Bodu 7 obchodních podmínek.

3. Individuální objednávky

V případě zájmu o sošku, figurku, bystu, repliku či jiné zboží, které není k dispozici v žádné ze tří prodejních sekcí Brány, je možné zaslat individuální poptávku na info@fategate.com. Ve zprávě je třeba uvést co nejvíce údajů o dané položce, ideální je i přiložený obrázek. Druhou možností je zaslat odkaz ze sekce ARCHIV, pokud se položka nachází tam. O výsledku hledání bude kupující informován elektronickou zprávou. Na tomto místě je třeba upozornit na to, že ceny mohou být díky mezikontinentálnímu poštovnému a celním poplatkům mnohem vyšší, než obdobné položky standardně nabízené v prodejních sekcích internetového obchodu. V případě akceptace ceny je kupující vyzván k uhrazení zálohy na účet prodávajícího. Pravidla záloh se řídí Bodem 7 obchodních podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednávka je závazná od okamžiku připsání požadované zálohy na účet prodávajícího. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objednávku přizpůsobenou individuálnímu přání kupujícího, neplatí pro tento smluvní vztah Bod 4 obchodních podmínek.

4. Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou závislé na aktuální dostupnosti jednotlivých položek u distributorů a na termínech produkce u výrobců. Standardní dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 4 – 6 týdnů, v případě individuálních objednávek 4 – 10 týdnů. Předobjednávky jsou plánovány dle informací od výrobců a distributorů, nevztahují se na ně tudíž výše uvedená časová rozmezí. V případě momentální nedostupnosti zboží se dodací lhůty upravují dle vzniklé situace.

5. Odeslání zásilky

Na odeslání zásilky je kupující prodávajícím upozorněn formou elektronické zprávy, ve které je uvedena celková částka k uhrazení dobírky, podací číslo zásilky a odhadovaný termín doručení. Stav zásilky je možné průběžně sledovat pomocí uvedeného podacího čísla na webových stránkách České pošty www.cpost.cz . Průměrná doba dodání prostřednictvím České pošty činí 1 týden. Cenné balíky (hodnota do 10000,– Kč) se na poště drží přibližně 4 týdny, obchodní balíky (hodnota nad 10000,–Kč) mají dobu uskladnění 14 dní. Je proto vhodné vyzvednutí balíku zbytečně neodkládat, neboť v případě nevyzvednutí zásilky vstupují v platnost sankce uvedené v Bodu 8 obchodních podmínek.

6. Znovuzaslání zásilky

V případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží, ale nejpozději do 5 dnů od zaslání e-mailu o vráceném zboží prodávajícímu podá důvodné vysvětlení a současně zažádá o znovuzaslání, sankce z Bodu 8 obchodních podmínek jsou odloženy a zboží znovu odesláno, přičemž poštovné je účtováno jako dvojnásobek původní sazby, tzn. na území České republiky 220,– Kč, pro území Slovenské republiky 760,– Kč. Pro zásilky v hodnotě nad 7000,– Kč bude při opětovném odeslání účtováno poštovné ve výší 110,– Kč. O znovuodeslaném zboží kupující opět obdrží e-mail obsahující celkovou výši dobírky, podací číslo zásilky a odhadovaný termín doručení.

7. Předobjednávky

Předobjednávky slouží k včasnému zajištění požadovaného zboží. Samostatná sekce, která se tímto přehledem zabývá, informuje o předpokládaných termínech prodeje zboží. Termíny jsou pouze orientační a často se stává, že jsou odsouvány podle skutečného uvedení zboží výrobcem na trh. Předobjednáním zboží kupující uzavírá s prodávajícím plnohodnotnou kupní smlouvu, na kterou se vztahují jednotlivé body obchodních podmínek (zálohy, práva, povinnosti apod.). Jelikož se v mnoha případech jedná o zboží limitovaných edicí, je často jedinou možnou cestou k získání takové položky právě jen včasné zarezervování a s tím spojené zařazení do pořadníku. Časový plán v sekci PŘEDOBJEDNÁVKY samotný není návrhem na uzavření kupní smlouvy a je jen na zvážení kupujícího, zdali možnosti rezervace využije či nikoliv. Všeobecně platí, že čím bližší je termín avizovaného prodeje, tím menší je šance dostat se rezervací do pořadníku. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na předobjednávku odmítnout v případě, kdy je rezervace zboží evidentně nemožná. Kupujícího o této skutečnosti vyrozumí formou elektronické zprávy.

8. Slevový systém

Věrnost je odměňována a jinak tomu není ani v Bráně. K objednávce následující po splnění určité cenové hranice, která je vztažena k odebraným a zaplaceným objednávkám, získává registrovaný zákazník nárok na automaticky generovanou procentuální slevu na další objednané zboží. Limity jsou nastaveny následovně:

 • za zaplacené zboží v hodnotě 10000 Kč – sleva 1 %
 • za zaplacené zboží v hodnotě 20000 Kč – sleva 2 %
 • za zaplacené zboží v hodnotě 40000 Kč – sleva 3 %
 • za zaplacené zboží v hodnotě 80000 Kč – sleva 4 %
 • za zaplacené zboží v hodnotě 120000 Kč – sleva 5 %

9. Splátkový prodej

Tato sekce je určena pro tu část zájemců, kteří by rádi nějaký dražší kousek, ale nemají dostatečný finanční obnos k dispozici a současně se jim nechce využít služeb splátkových společností. Splátkový prodej Fate Gate je bez navýšení pořizovací ceny. Možnost splátek je zamýšlena především pro zboží ve stavu předobjednávek a jeho hlavním cílem je umožnit zájemci pořídit si vytouženou položku bez finančního náporu při platbě celé částky najednou. Splátky se domlouvají individuálně dle konkrétních finančních dispozic zákazníka a lze je v průběhu splátkového období po vzájemném odsouhlasení upravit s ohledem na neočekávané události typu ztráta zaměstnání, neodkladná oprava apod. V případě zájmu o splátkový prodej nám napište na e-mailovou adresu info@fategate.com

Všechny výše uvedené informace jsou platné od 1. 7. 2013.

Přihlásit se |  Registrovat