Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR).

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu Fate Gate, Ing. Walter Ullmann, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami provozovatele.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše otevřené a dokončené objednávky u nás. V případě osobního vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme buďto při Vaší registraci nebo při jednorázové objednávce bez registrace. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Takto získané osobní údaje neposkytujeme dalším subjektům, s vyjímkou smluvních dopravců, kteří potřebují znát Vaše jméno, příjmení, dodací adresu a u vybraných služeb také telefonní číslo, a to za účelem doručení Vámi objednaného zboží. Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, tj. vyplnění e-mailové adresy a stisknutí potvrzovacího tlačítka jako dobrovolný souhlas k odebírání newsletterů, slouží výhradně pro možnost zasílání informačních e-mailů o novinkách, zveřejňovaných v internetovém obchodě na www.fategate.com .

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do svého profilu v e-shopu www.fategate.com můžete tyto údaje editovat či mazat. Z účetních důvodů nelze editovat fakturační údaje. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@fategate.com. Podmínkou pro vyhovění takovému požadavku je odeslání žádnosti z e-mailové adresy, ke které je předmětný profil registrován.

Přihlásit se |  Registrovat